• Od četvrtka, 1.10.2020. počinju listopadske pobožnosti, koje traju do Svih Svetih: krunica u 17:30 h, a sv. misa u 18:00 h.
 • Čišćenje crkve: u subotu 3.10.2020. u 17:00 sati crkvu čiste obitelji Prcela, Grubišić i Apica.
 • 29.10.2020. je župni blagdan sv. Mihovila Arkanđela u našoj susjednoj župi Trilj. Sv. mise su u 8:00 h i u 10:00 h svečana, koju predvodi nadbiskup mons. Ante Jozić, Papin nuncij u Bjelorusiji. Sv. misi predhodi procesija.
 • Početak nove župne kateheze (vjeronauka): U razdoblju od listopada do početka svibnja 2021. g. potičem djecu da ozbiljno shvate pohađanje župne kateheze (vjeronauka). Posebno apeliram na krizmanike drugog i trećeg razreda srednje škole. Riječ je o vjerskom odgoju koji nas upućuje prema Bogu, koji nam je dao život.
 • RASPORED ŽUPNE KATEHEZE:
  • Prvopričesnici (3. razred): subotom u 10:00 h
  • 4., 5. i 6. razred: subotom 11:30 h
  • 7. i 8. razred: subotom u 8:30 h
  • 1. srednje: subotom u 15:30
  • 2. srednje (krizmanici): subotom u 16:00 h
  • 3. srednje (krizmanici): subotom u 10:00 h
  • MINISTRANTI: subotom u 9:15 h
ŽUPNE OBAVIJESTI: Nedjelja, 27.9.2020.