Povijest Košuta gotovo je nemoguće pisati bez matičnih knjiga krštenih, vjenčanihi umrlih župe Trilj. Matične knjige župe Trilj su se, prema jednom nepotvrđenom podatku, počele voditi samostalno, odvojeno od župe Turjaci, već 1805. godine u vrijeme tadašnjeg triljskog kapelana don Martina Odrljina. Nažalost, te knjige nisu sačuvane. Sačuvane su, srećom, matične knjige koje su nakon don Martina vodili don Nikola Dukić, don Bože Šimunčić (Šimundža), don Lovre Milavić, don Ivan Banić, don Šimun Simunić, don Pavao Matovac, don Josip Batošić i don Ante Bućan. Te knjige su postojale sve do rujna 1943. kada su stradale pri avionskom bombardiranju župske kuće. Od svih knjiga sačuvano je svega nekoliko svezaka matica krštenih koje su znatno oštećene, dok su matice vjenčanih i umrlih potpuno uništene. Sretna je okolnost da su sačuvani prijepisi (parice) krštenih, vjenčanih i umrlih i nalaze se u Nadbiskupskom arhivu u Splitu. No treba naglasiti da su zbog nemara pojedinih svećenika ti prijepisi nepotpuni.

NAS, Prijepis Matice krštenih 1874., don Ivan Banić
NAS, Prijepis Matice krštenih 1874., don Ivan Banić

Oštećene matice krštenih, koje su se čuvale u triljskom župskom arhivu, don Alojzije Bavčević je predao na čuvanje u Nadbiskupski arhiv u Splitu. Godine 1996. don Josip Dukić ml. dao ih je obnoviti u Restauratorskom zavodu u Zagrebu. Troškove obnove novčano su pokrili don Stipe Dukić, fra Bernardo Dukić, s. Ligorija Mateljan i Općina Trilj. Dio je pokrio sam zavod, odnosno Državni arhiv na čelu s ravnateljom Josipom Kolanovićem. Obnovljene matice krštenih don J. Dukić je dao kopirati zajedno s paricama i potom uvezati u šest knjiga, koje se sada nalaze u župnom arhivu u Trilju. Susretljivošću tadašnjeg župnika don Mirka Skejića, župski ured je platio troškove kopiranja i uvezivanja. Upravo iz tih knjiga Mladen Andreis crpio je podatke za knjigu Stanovništvo župe Sv. Mihovila (Trilj) u 19. stoljeću – Demografska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz Matičnih knjiga krštenih, koja je objavljena u Trilju 2001. godine.

Nadbiskupski arhiv Split, Potpis don I. Banića i pečat kapelanije Trilj (Matica Krštenih, 1881.)
Nadbiskupski arhiv Split, Potpis don I. Banića i pečat kapelanije Trilj (Matica Krštenih, 1881.)

Nakon objave knjige M. Andreisa započeo je projekt prepisivanja triljskih matica krštenih. U projekt su se uključili don Josip Dukić, Vitomir Dukić, Miljenko Marić i Ivan Žolo. Nakon višegodišnjeg rada oni su uspjeli prepisati veći dio Matice krštenih.

Matične knjige i parice pisane su na talijanskom (don Nikola Dukić, don Bože Šimunčić (Šimundža), don Lovre Milavić) i hrvatskom jeziku (don Ivan Banić, don Šimun Simunić).

Tekst i fotografije preuzeti iz: Dukić, J., Dukić, V., Marić, M., Žolo, I. (ur.) (2017.) Mala povijest Košuta, Košute: Kulturno društvo Trilj, Župa Presvetog Srca Isusova, Košute.