Odlukom splitsko-makarskog nadbiskupa mons. dr. Marina Barišića selo Košute 20. kolovoza 2012. godine postalo je samostalna župa Presvetog Srca Isusova (župa Košute), a za njezinog prvog župnika imenovan je don Darijo Čorić iz Žeževice.

don Tomislav Topčić (2019. – )

Don Tomislav Topčić je rođen 1958. u  Trogiru. Nakon završene srednje škole za kemijskog tehničara u Splitu je stupio u Bogosloviju. Za svećenika je zaređen 1988. Kao mladomisnik bio je župnikom u župi Dolac Donji u kojoj je proveo 13 godina. Magistrirao je 1997. na temu: Stadlerovo političko i vjersko djelovanje u Bosni i Hercegovini (1881. – 1918.). Dušobrižnikom u Kliničko bolničkom centru Split – Firule postao je 2001. i tu je službu obavljao 18 godina, do dolaska u Župu Košute 2019.

don Franko Prnjak (2015. – 2019.)

Don Franko Prnjak je rođen 1986. u Splitu. Za svećenika je zaređen 2011. Kao mladomisnik je bio župnim vikarom u župi Sv. Nikole biskupa u Metkoviću, a potom je bio župni vikar u župi Gospe od Otoka u Solinu. Zamijenivši don Darija Čorića, u Košutama je bio župnikom od 2015. do 2019., kada odlazi za župnika u župu sv. Ivana Krstitelja u Kaštel Stari.

don Darijo Čorić (2012.-2015.)

Don Darijo Čorić je rođen 1977. u Žeževici. Za svećenika je zaređen 2003. Kao mladomisnik je bio župnim vikarom u župi Sv. Nikole biskupa u Metkoviću (2003.-2005.), a potom i župni vikar u župi Škrape u Splitu (2005.-2009.). Od 2009. do 2011. bio je prefekt u sjemeništu, a potom župni vikar u župi Pujanke u splitu (2011.-20012.). Odlukom splitsko-makarskog nadbiskupa mons. dr. Marina Barišića selo Košute 20. kolovoza 2012. godine postalo je samostalna župa Presvetog Srca Isusova (župa Košute), a za njezinog prvog župnika imenovan je don Darijo koji je tu službu obnašao do 2015., kada odlazi u župu sv. Petra Apostola u Kaštel Novi.