Uskrsni Gospodine u našim srcima (B) (Mk 16, 1-8; Iv 20,19-23)

Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma, prvog dana u tjednu, u ranu zoru dođoše na
Isusov grob. Dan prije kupiše mimomirisa kako bi pomazali Isusovo tijelo. Na putu prema
grobu međusobno razgovarahu tko će im pomoći otkotrljati kamen s grobnih vrata. Nakon što
su došle do groba vidješe da je kamen otkotrljan. Stoga sa strahom i zebnjom uđoše u grob, i
ugledaju nepoznatog mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi na desnoj strani groba.
Ugledavši prazan grob, spopade ih neopisivi strah i zbunjenost. Sa strahom i zebnjom u srcu
vjerojatno razmišljahu da odmah iziđu i napuste grobnicu, u kojoj nisu našle Isusovo tijelo.
Vidjevši strah u njihovim očima, nepoznati mladić odjeven u bijelu haljinu počeo ih je tješiti i
hrabriti da se ne boje, jer je znao da su došle zbog Isusa koji uskrsnu od mrtvih. Nadalje
govorio im je da nije više na onom mjestu u grobnici gdje ga položiše. Uskrsnu! Obavijestite
njegove učenike i Petra da idu u Galileju, gdje će ga naći i vidjeti, kako vam reče Uskrsli
Krist Gospodin. Još su neko vrijeme u svojoj zbunjenosti i strahu uplašeno gledale
nepoznatog mladića, ne razumjevši ni jednu njegovu riječ. Nakon razgovora s nepoznatim
mladićem iziđu van i užurbano stranu bježati daleko od grobnice. Dok su bježale u
nepoznatom pravcu još više ih spopade strah i trepet. Od uzbuđenosti i silnog straha još
nikom ništa ne rekoše što su vidjele i čule, jer se bojaše da im nitko neće vjerovati u istinitost
njihovih riječi (usp. Mk 16, 1-8). Pošto uskrsnu od mrtvih Isus se prvo ukazao Mariji
Magdaleni iz koje je istjerao sedam zloduha. Ona sva zaplakana od silne radosti što vidje živa
Isusa, odmah dojavi radosnu vijest njegovih uplašenim učenicima, koji bijahu tužni i
zaplakani zbog njegove tragične smrti i ukopa. Nažalost nisu joj povjerovali da je Isus živ.
Nakon toga se ukaza i dvojici učenika na putu između Jeruzalema i Emausa. Oni odmah
dojave radosnu vijest apostolima, ali nažalost ni njima ne povjerovaše. Uskrsli Gospodin se
naposljetku ukaza i Jedanaestorici ukorivši njihovu nevjeru i okorjelost srca (usp. Mk 16, 9-
14). Duhovna sljepoća i gluhoća sprječavala ih u pronicanju i shvaćanju Pisma. “Oni, doduše,
još ne upoznaše Pisma: da Isus treba da ustane od mrtvih”. (Iv 20,9). Međutim,vidjevši
vlastitim očima Uskrslog Gospodina, odmah povjerovaše u istinitost priče Marije Magdalene
i dvojice učenika. Nakon toga apostoli su doživjeli duhovnu snagu i slatkoću uskrsne nade.
Stoga su od radosti dovikivali jedan drugom: Uskrsnuo je, živ je, ukazao se je, prepoznali smo
ga! Nisu više sumnjali u njegovo uskrsnuće od mrtvih. Ubrzo nakon toga Uskrsli Gospodin
daje im svoj mir, šaljući ih u svijet kao što je i njega Otac poslao (usp. Iv 20,21). Stoga:
“Pođite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti
se, spasiti će se, a tko ne uzvjeruje, osuditi će se”. (Mk 16, 15-16).
Kršćanska Europa u ovim povijesnim prijelomnim kaotičnim trenucima proživljava agoniju
Velikog petka. Crni oblak beznađa i netolerancije prema kršćanstvu nadvio se je nad
Europom i ostatkom svijeta. Drugim riječima, pobornici novog globalističkog svjetskog
pokreta uz potporu totalitarnih režimskih liberalnih ideologija smrti kao što su:
neonacionalsocijalizam-nacizam-fašizam, neoboljševizam-komunizam, beskompromisno
napadaju i udaraju na Katoličku Crkvu i kršćanstvo općenito. Duh dekristijanizacije sve
dublje ulaze u sve društveno-političke i religiozno-vjerske strukture europskih naroda.
Hrvatska kao sastavni dio Europske unije, posredstvom svojih pseudo-političara i pseudo-
pastira svakodnevno sve dublje proživljava nacionalno-društveno-političku vjersku krizu.
Hrvatskom kršćanskom i vjerničkom narodu prijeti planirano izumiranje, jer njeni tzv.
političari pod pritiskom UN-a i Europske unije svjesno podupiru “zakonsko dopuštenje” za
tobožnjim “demokratskim pravom” na neograničeni zločin pobačaja nad nedužnom dječicom.
Stoga “hrvatski” modernistički sabor prisvaja sebi pravo da u ime liberalne pseudo-

2

domkracije može slobodno donijeti “zakon” o pravu na pobačaj. Nadalje, isto tako može
definirati “obitelj” kao zajedništvo dvoje muškaraca i dvije žene odnosno istospolne brakove.
Putem Istambulske konvencije nameću hrvatskom narodu rodnu ideologiju, što nije u skladu s
naravnim Božjim zakonom. “Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori,
muško i žensko stvori ih”. (Post 1,27). Nažalost mnogim roditeljima uskratili su naravno pavo
u svezi odgoja vlastite djece u kršćanskom duhu. Drugim riječima, unose razdor, umjesto da
se suoče s gorućim problemima hrvatskog društva kao što su migracija i demografija,
odnosno iseljavanje i izumiranje vlastitog naroda. Fatimska vidjelica sestra Lucija dos Santos,
u svom proroštvu nagovijestila je da će Sotona na poseban način voditi rat protiv obitelji.
Sotona će na sve moguće načine udarati na obiteljski kršćanski odgoj, a posebno na svetost
sakramenta braka. Riječ je o posljednjoj bitki između Boga i Sotone. Stoga hrvatski kršćanski
vjernički narod mora biti u potpunosti svjestan da bez rađanja djece: “Plodite se i množite i
napunite zemlju i sebi je podložite” (Post 1,28); i odgoja u kršćanskom vjerničkom duhu, u
slušanju i življenju Božje riječi: “Stoga, tko kod sluša ove moje riječi i izvršava ih,
prispodobiti će se mudrom čovjeku koji sagradi kuću na stijeni” (Mt 7,24); Hrvatska nam
domovina nema vlastite budućnosti.
Voljena nam i ljubljena Hrvatska proživljava najteže dane u svojoj povijesti, jer u ovom
povijesnom i prijelomnom trenutku proživljava smrtnu agoniju Velikog petka. Raspeta na
križu umire u smrtnoj agoniji, ostavljena i napuštena manje više od svih osmim Boga (usp. Mt
27, 46). Uskrsli Kriste Gospodine mnogi su u hrvatskom narodu razočarani, izgubivši vjeru u
Boga i sebe, i više ne vide nikakvog smisla u budućnost vlastitog života. Srce im je postalo
grob u kojima je zakopana sva njihova nada u život i ljepšu budućnost. Gospodine uskrsni u
njihovim srcima kao što si uskrsnuo u srcima svojih učenika (apostola). Nadalje ispuni im
srca potpunom radošću svoga uskrsnuća, i povrati im duhovnu snagu, i volju za novi život u
Bogu. Pomogni im da iziđu iz sebe odnosno vlastitog Jeruzalema, i upute se putem Galileje
gdje će te naći u onima koji životare na rubu društvenog života u Hrvatskoj. “Jer ogladnjeh, i
dadoste mi jesti; ožednjeh, i napojiste me; stranac bijah, i primiste me, i zaogrnuste me;
oboljeh, i pohodiste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni”. (Mt 25, 35-36). Drugim riječima,
ljubav prema Bogu ne isključuje ljubav prema bližnjima. “Zaista, kažem vam, što god učiniste
jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste!” (Mt 25,40). Stoga svi ćemo biti suđeni
po djelima milosrđa i ljubavi koju iskazasmo prema potrebnima i nevoljnima (usp. Mt 25, 41-
43). Uskrsli Gospodin nam daruje svoga Duha Svetoga: “Primite Duha Svetoga”. (Iv 20,22);
da postanemo nositelji uskrsne radosne nade u ljepšu budućnost u zajedništvu s Bogom diljem
Europe i svijeta. Kršćanska Europa se mora ponovo ujediniti i obnoviti svoj “Savez s
Bogom”. Drugom riječima, mora ustati u obranu naravnog Božjeg zakona koji je temelj i
garancija nacionalnog identiteta i suvereniteta europskih kršćanskih naroda, bez kojeg nema
istinske društveno-političke i vjerske slobode odnosno životne stabilnosti. Kršćanska Europa
mora se u kršćanskom duhu suprotstaviti se diktaturi relativizma, koji narušava nacionalni i
vjerski integritet i suverenitet njenih naroda koji se temelji na naravnom Božjem zakonu. To
je njena moralna dužnost pred Bogom i poviješću. Uskrsli Kriste Gospodine obasjaj Hrvatsku
svjetlom vječnog života, i odagnaj mračnu smrtnu tamu Velikog petka. Neka u našim srcima
odzvanjaju riječi tvojih učenika (apostola): Uskrsnuo je, živ je, ukazao se je, prepoznali smo
ga!

Don Tomislav Topčić

USKRS: Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova