Foto: https://smn.hr/

Župa Presvetog Srca Isusova u Košutama najmlađa je župa od 186 župa Splitsko-makarske nadbiskupije. Utemeljena je 20. kolovoza 2012. godine odlukom mjesnog ordinarija, splitsko-makarskog nadbiskupa mons. Marina Barišića zbog pastoralnih razloga. Time je filijalna crkva Presvetog srca Isusova u Košutama, koja je bila dio župe svetoga Mihovila u Trilju, postala župna crkva.  

U Odluci o osnutku župe između ostaloga, piše da “župa nastaje od zapadnog dijela župe sv. Mihovila Arkanđela – Trilj. Granice župe sa zapada, sjevera i s juga ostaju dosadašnje granice župe Trilj, a s istoka je granica između nove župe Presvetog Srca Isusova – Košute i župe sv. Mihovila – Trilj pravac sjever-jug na zapadnim padinama Bile Glavice i postojeće benzinske crpke, tako da zaseok Brodarić ostaje sastavni dio župe Trilj. Filijalna crkva Presvetog Srca Isusova proglašava se župnom crkvom, pa će se i blagdan Presvetog Srca Isusova slaviti kao naslovnik župe. Župnik će stanovati u Pastoralnom centru, koji se nalazi uz crkvu, a za dovršetak stambenih prostorija pobrinut će se Nadbiskupija. Župa pripada Cetinskom dekanatu. Nova župa je na slobodnom raspolaganju dijecezanskom nadbiskupu. Dušobrižnici ove župe uzdržavat će se dragovoljnim doprinosima vjernika”. Mjesto Košute povijesni dokumenti opisuju već u XV. stoljeću, a sigurno je da su na tom plodnom polju uz rijeku ljudi nazočni i više tisuća godina prije Kristova rođenja.

Ovu župu ispunja radosni žamor brojne djece, mladići i djevojke otvoreni budućnosti sa svojim tjeskobama i mladenačkim idealizmom, svečana ženidbena slavlja, oko 30 živućih svećenika i skoro 50 posvećenih redovnica, ispunjena crkva na nedjeljnim misnim slavljima, marljivi radnici na poljima i u svojim radionicama, sportska i kulturna društva. Župa broji oko 1700 stalnih stanovnika. Ljudi su to koji su potvrdili da vole svoju Crkvu i svoj narod hrvatski, da su otvoreni životu i spremni marljivo raditi za svoju obitelj. U župi je samostan Služavki Malog Isusa, a župa ima i osnovnu školu sa svih osam razreda, plodno polje uz rijeku Cetinu, blizu je gradova i autoceste. Prvi poznati svećenik iz Košuta bio je don Martin Odrljin, koji je započeo voditi samostalne župne matice Trilja 1805. godine, a njegov nasljednik don Nikola Dukić bio je prvi župnik župe sv. Mihovila te prvi dekan cetinskog dekanata. Posebna zasluga ide don Alojziju Bavčeviću, don Mirku Skejiću i don Toni Čipčiću, koji su s darovateljima zemljišta predvidjeli pastoralni centar, kao i don Stipi Ljubasu, koji je puno doprinio gradnji crkve.

Za prvog župnika imenovan je don Darijo Čorić, a 2015. godine na to mjesto dolazi novi župnik don Franko Prnjak. Od 2019. godine župnik je mr.sc. don Tomislav Topčić.