• NAPOVIJED: Ivan Dukić, sin Josipa i Marinke rođ. Bakić, rođen 23.3.1997. i Ana Božinović, kći Ante i Mire rođ. Šušnjara, rođena 9.11.1997. žele se vjenčati u Hrvacama u župi Svih Svetih u subotu, 1.8.2020.
  • Hodočašće naše župe je 2.8.2020. Sveta misa u našoj župi je samo u 8:00 sati, a u Sinju u 9:30.
  • Od sprovoda pok. Milice Odrljin prikupljeno je 30 svetih misa (1.500,00 kn); za potrebe župne crkve 1.700,00 kn. Od srca hvala.
ŽUPNE OBAVIJESTI: Nedjelja, 26.7.2020.