DUHOVI: Nedjelja Pedesetnice         
                         (B) 
      Duh Sveti počelo Novog saveza s Bogom (Iv 20, 19-23; 7, 37-39)

Na sam dan Pedesetnice Gospodin šalje apostolima Duha Svetoga: “Kad je napokon došao dan Pedesetnice; svi su bili zajedno na istom mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao da se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj bijahu. I pokažu im se neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe na svakog od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti”. (Dj 2, 1-4). Čitajući pažljivo riječi iz gornjeg teksta možemo zaključiti da je Židovska Pedesetnica postajala prije kršćanskih Duhova. Pedesetnica je u prvo vrijeme bila blagdan od sedam tjedana. “Kad sam se dakle sa svojom ženom Anom i sa sinom Tobijem opet našao na svome, bijaše mi na Pedesetnicu, a to je Blagdan sedmica, priređen lijep objed, i ja sjedoh da blagujem”. (Tob 2,1). Blagdan žetve: “I na Dan prvina – na svoj Blagdan sedmica – kad budete Jahvi prinosili prinosnicu, imajte sveti saziv: nikakva težačkog posla nemojte raditi”. (Br 28,26). Tijekom blagdana Izraelci su Bogu prinosili prvine žitarica, u znak zahvalnosti za dobar urod. “Onda slavi Blagdan žetve – prvina što ih donose polja koja zasijavaš. Zatim Blagdan berbe na koncu godine, kad s polja pokupiš plodove svoga truda”. (Izl 23,16). Ili: “Nabroj sedam tjedana: a tih sedam tjedana uzmi brojiti kad srp počne žeti klasje”. (Pnz 16,9). Tijekom Isusova boravka na zemlji, Pedesetnica poprima novi značaj, te postaje spomen – blagdan događaja, koji nam govori o izlasku Izraela iz Egipta (usp. Izl 19-20). Nakon izlaska iz Egipta, izabrani Božji narod pedeset je dana hodao sinajskoj pustinjom. Na kraju mukotrpnog hodanja Bog daje Mojsiju zakon, sklopivši savez s narodom na osnovu na osnovu sinajskog zakona (usp. 19-20). Sklopivši savez s narodom Boga ga čini svetim pukom: “Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Tim riječima oslovi Izraelce”. (Izl 19,6).

Duh Sveti nije slučajno sišao na apostole na dan Pedesetnice. Svojim silaskom htio nam je pokazati da je riječ o novom duhovnom zakonu koji zapečaćuje novi vječni savez, posvećujući na taj način kraljevski i svećenički narod, odnosno Crkvu Božju. Nakon silaska Duha Svetoga, Jeremijino i Ezekijelovo proroštvo o novom savezu postaje nam sve jasnije. “Ovo je Savez što ču ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – riječ je Jahvina: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihov srce”. (Jer 31,33). Ili: “Ne više na kamene ploče, nego u srca; ne više izvanjski zakon, nego nutarnji zakon. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe”. (Ez 36, 26-27).

Kao što ni Duh Sveti nije slučajno sišao na apostole na dan Pedesetnice, tako ni Krist Gospodin nije slučajno umro baš prigodom pashalnog blagdana. Drugim riječima, htio nam je pokazati da je on istinska Pasha-Uskrs. Stoga nećemo u potpunosti shvatiti novu Pashu, ako je ne gledamo u kontekstu produžetka stare Pashe. Na isti način nećemo moći shvatiti ni kršćanske Duhove ako se ne osvrnimo na hebrejsku Pedesetnicu. Apostoli u strahu od Židova bijahu zatvoreni u dvorani Posljednje večere. Ukazavši se svojim učenicima u spomenutoj dvorani na sam Uskrs navečer, predao im je Duha Svetoga: “Primite Duha Svetoga”. (Iv 20,22). Prethodno u svom oproštajnom govoru obećao im je poslati Duha Svetoga – Branitelja. “No kažem vam istinu; bolje je za vas da ja odem; jer ako ne odem,Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslati ću ga k vama”. (Iv 16,7). Duh Sveti upućivati će vas u istinu: “No kad dođe on – Duh Istine – upućivati će vas u svi istinu”. (Iv 16,13). Ispunjeni i prožeti odnosno ojačani Duhom Svetim, učenici su bili spremni da se u potpunosti u javnosti pokažu kao autentična zajednica Uskrslog Gospodina ispunjena Božjom ljubavlju.

U sami počecima kršćanstva kao i tijekom povijesti, Duh Sveti silazio je samo na one koji su u svojoj neznatnosti i poniznosti duha i srca prihvaćali vjeru i krštenje u Kristu Gospodinu. Stoga se Petar obraća braći s riječima: “Obratite se i svatko od vas neka se krsti u Ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi, i primiti ćete dar, Svetoga Duha”. (Dj 2,38). Ili Pavao Rimljanima: “Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan”. (Rim 5,5). Ili Galaćanima: “A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: Aba! Oče!” (Gal 4,6). Nadalje, Sveti Pavao nam svjedoči da su mnogi kršćani vjernici u prvoj Crkvi, na poseban način bili obdareni izvanrednim odnosno različitim darovima Duha Svetoga (usp. 1 Kor 12-14).

Zahvaljujući neposrednom djelovanju Duha Svetoga, Crkva Božja je ubrzo postala univerzalna ili katolička tj. sveopća u svijetu. Ispunjena katoličkim sveopćim duhom Crkva je odmah izišla iz okvira židovstva u kojem je nikla. Drugim riječima, postala je otvorena za sve narode i sve kulture koji su obitavali u tadašnjem Rimskom carstvu. Mnogi kršćani vjernici u današnjem svijetu svjedoci su djelotvorne učinkovitosti Duha Svetoga. Duboko su svjesni da ih Duh Sveti treba obnoviti srce Kristove Zaručnice odnosno Crkve Božje, a ne samo njenu vanjštinu tj. haljinu. Nadalje poznato im je da su prvi Duhovi sastojali od dara novoga zakona, zakona duha koji stvara u ljudskom srcu novo srce i Novi savez s Bogom. Stoga Novi savez omogućava kršćanima vjernicima u Gospodinu novi način ostvarenja, i ispunjava Joelova proroštva u njihovom životu. Ovo govori Gospodin: “Izliti ću duha svoga na svako tijelo i proricati će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledeati viđenja. Čak i na vaše sluge i sluškinje izliti će duha svojeg u dane one”. (Jl 3, 1-3). Moramo se radovati duhovnom plodonosnom djelovanju Duha Svetoga u današnjem svijetu. Neka Duh Sveti siđe na našu domovinu Hrvatsku i cijeli svijte, u naše domove i obitelji, danas sve preporodi kao nekoć apostole. Nadalje neka ražari ljubav Božju u našim srcima kako bismo postali njegovi istinski svjedoci i nositelji mira Božjeg i nepresušnu radost, u današnjem svijetu koji gladuje čeznući za Bogom.

                            Don Tomislav Topčić