Ispovijed za krizmanike, kumove i roditelje je u subotu, 15.05.2021. u 09:00 sati, te nakon ispovjedi je susret župnika-krizmatelja sa krizmanicima i kumovima. Obavezno je ponijeti prijavnice za krizmu koje su krizmanici dobili prije dva tjedna radi korekcije i ispravaka podataka ukoliko ih ima.