• U srijedu, 16.12.2020. je božićna ispovijed za Župu Košute i Župu Trilj. Župa Trilj od 10:00 do 12:00 sati, a župa Košute od 16:00 do 18:00 sati. U 18:00 sati je sveta misa, a Zornica je normalno, u 6:00 sati ujutro. Ispovijedaju: don Petar Dukić, don Stipe Ljubas i don Tomislav Topčić.
 • U četvrtak 17.12.2020. od 16:00 do 18:00 sati je ispovijed samo u Trilju.
 • Danas su Materice i nedjelja Caritasa. Svim majkama čestitamo njihov dan.
 • U petak, 18.12.2020. je kićenje jelki i jaslica. Tko želi pomoći, neka se javi u sakristiju.
 • U subotu, 19.12.2020. u 14:00 sati je čišćenje crkve po obiteljima:
  1. Josip Kažimir
  2. Luka Kažimir
  3. Branko Kažimir
  4. Bože Kažimir
  5. Goran Kažimir
  6. Marijo Kažimir
  7. Ivica Kažimir
  8. Mladen Kažimir
  9. Domagoj Kažimir
  10. Josip-Joko Kažimir
  11. Ante-Kasa Kažimir
  12. Perinko Marinović
  13. Ivica Bakić
  14. Ivan Žuro pok. Ante
  15. Marino Žuro
ŽUPNE OBAVIJESTI: Nedjelja, 13.12.2020. (Sv. Luca, Materice, Caritas)