• Od sprovoda pok. Anice Mateljan prikupljeno je 2.000,00 kn za Grgurske plus 20 sv. misa (1.000,00 kn) te za potrebe župne crkve 3.150,00 kn. Od srca hvala.
  • Do daljnjega nema vjeronauka, proba župnog zbora, dječjeg zbora ni ministrantskog sureta zbog COVID-a.
  • Nadbiskup izričito traži u crkvi da se nose maske i da se drži distanca.
  • Naš župnik je pozitivan na COVID-19 i do daljnjega je u izolaciji. Za sve potrebe obratiti se Robertu Dukiću, a u smrtnim slučajevima don Petru Dukiću. Župnik moli za svoje župljane, a vi molite za svog župnika.
ŽUPNE OBAVIJESTI: Nedjelja, 18.10.2020.