Duh Sveti Branitelj i Tješitelj (Iv 20,19-23; 7,37-39)

Juan Bautista Mayno (1581-1649), Duhovi

Krist Gospodin je obećao svojim apostolima i svojoj Crkvi poslati svoga Duha Branitelja: “I ja ču moliti Oca, i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne poznaje. Vi ga poznajete, jer kod vas ostaje i u vama je.”(Iv 14,16-17). Riječ je o Duhu istine, ljubavi i tješitelju, Duhu sigurnosti i mira. Duh svijeta se opire Duhu Svetomu, kojeg ne želi upoznati niti vidjeti, i primiti kao Božju baštinu. Gospodinovi učenici u sredini u kojoj su živjeli osjećali su se nesigurnim i uplašenim, i zato im je bila potrebna zaštita i pomoć od Duha Božjega. Stoga Gospodin u njih dahne govoreći: “Primite Duha Svetoga.” (Iv 20,22). Gospodin je svojim Svetim Duhom suzbio svaki strah, nesigurnost iz njihovih srdaca. Posredstvom Duha Branitelja apostoli duboko u srcu osjećaju svu neizmjernu ljubav Božju koja je u potpunosti preplavila i ispunila njihovo biće. Drugim riječima, kod apostola prevladava osjećaj potpune sigurnosti znajući da ih Duh Sveti tješi i štiti.

Na dan Pedesetnice, svi apostoli zajedno s Marijom Majkom Božjoj bijahu na istom mjestu. U jednom trenutku iznenada sa neba čuje se šum u obliku vjetra, koji je ispunio svu kuću u kojoj su boravili. Neki kao razdijeljeni jezici pokažu im se te siđu po jedan na svakoga od njih. U tom trenutku apostoli se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima. U Jeruzalemu nisu samo boravili Židovi, nego pobožni ljudi iz svakog naroda pod nebom. Nakon što je nastala huka prouzročena šumom s neba, silno mnoštvo ljudi uokolo se strča, i bili su zbunjeni slušajući ih kako govore svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe diveći se govoreći nisu li svi ovi ljudi što govore Galilejci? I ako su Galilejci govorili svojim materinskim jezikom, svi su ih oni u potpunosti razumjeli. Svi bijahu izvan sebe, zbunjeno se među sobom pitahu što bi to moglo biti? Nažalost među njima bilo je i onih koji su sve te događaje nerazborito rasuđivali i apostole osuđivali govoreći da su se slatkog vina ponapili (usp. Dj 2, 1-12). Na to Petar zajedno s Jedanaestoricom ustade govoreći: “Židovi i svi vi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Nisu ovi pijani, kako vi mislite – ta istom je treća ura – nego to je ono što je rečeno po proroku Joelu.”(Dj 2, 14-16). Prorok Joel govorio kako će Bog izliti Duha svoga na savko tijelo, i na sluge i sluškinje svoje. “Poslije ovoga izlit ću Duha svoga na svako tijelo, i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će starci sanjati sne, a vaši mladići gledati i viđenja. Čak će i na sluge i sluškinje izliti Duha svojega u dane one.” (Jl 3, 1-3). Petar svojim govorom potvrđuje sve ono što je rečeno po proroku Joelu. U tim danima pokazati će se čudesa na nebu i zemlji. Sunce će pomračiti a mjesec prokrvariti, prije svanuća velikog i slavnog Dana Gospodnjeg. Samo oni koji u iskrenosti duše i skrušena srca prizovu Ime Gospodnje biti će spašeni (usp. Dj 2, 19-21).

Svijet u kojemu danas živimo pun je mržnje, neprijateljstva i nepovjerenja među ljudima. Međuljudski odnosni u današnjem svijetu nikad nisu bili u gorem i težem stanju. Ljudi današnjice osjećaju se nesigurnima u međusobnom življenju, i zbog toga su silno potrebni međusobne zaštite i pomoći ili međuljudske solidarnosti. Srca mnogih ljudi ispunjena su strahom i tjeskobom zbog neizvjesne i nesigurne životne budućnosti. Međutim svjesni su činjenice da je Gospodin obećao apostolima, a time i svim kršćanima vjernicima tj. svojoj djeci da će među njima biti stalno prisutan po Duhu Svetomu. Stoga iz njihovih srdaca čuju se vapaji upućeni Gospodinu da i  pošalje Duha Svetoga, Duha Branitelja i Tješitelja. Drugim riječima, duboko u svom srcu žele da kod njih prevladava osjećaj životne sigurnosti, znajući da ih Duh Božji brani, tješi i štiti na njihovom hodočasničkom putu u nebo. Nadalje od Gospodina očekuju da ih ispuni Duhom istine i ljubavi, jer ne žele biti samo nositelji nego i promicatelji Božjeg mira, istine i ljubavi među ljudima u svijetu. Svojim kršćanskim življenjem žele u svijet donijeti Božji mir, ljubav i istinu kako bi među ljudima nestalo mržnje i osvetoljubivosti, razdora i podjele, nesloge i netrpeljivosti. Duh Istine raspršiti će iz njihovih srdaca duha laži, a Duh ljubavi spaliti će u njihovim srcima svaku klicu mržnje, kako bi se prema svim ljudima ophodili u istini i ljubavi. U Duhu Božjem svi smo mi u jednom tijelu kršteni: “Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.” (Rim 8,14). Duh Božji pritječe u pomoć našoj ljudskoj grješnosti odnosno slabosti: “Tako i Duh potpomaže našu nemoć.” (Rim 826). Neka Duh Sveti na sve ljude, u svim narodima diljem svijeta izlije rijeke svoje milosti, a posebno među osobe posvećenog života u Bogu.

Don Tomislav Topčić

DUHOVI: Nedjelja Pedesetnice