• Od sprovoda pok. Pave Gabričević prikupljeno je 2.650,00 kuna za potrebe župne crkve te jedne grgurske mise (=2.000,00 kn).
  • U petak je prvi petak (6.3.2020.). Obići ću bolesnike. U 16:15h je sv. ispovijed, u 17:00h je put križa i nakon toga sv. misa.
  • U nedjelju 8.3.2020. na župnoj misi u 10:00 je predstavljanje ovogodišnjih krizmanika: 16 krizmanika.
  • U subotu 7.3.2020. je čišćenje crkve. Crkvu čiste svi iz obitelji Mateljan i Jagnjić.
  • U subotu 7.3.2020. u 18:00 sati je sastanak Župnog ekonomskog i pastoralnog vijeća.
ŽUPNE OBAVIJESTI: Nedjelja, 1.3.2020. (Prva korizmena Nedjelja)