• Obitelj pok. Pavice Mateljan donirala je za potrebe crkve 2.000,00 kn + Grgurske mise (2.000,00 kn), a prijatelji i rodbina dali su 1.500,00 kn (30 sv. misa) za pok. Pavicu + 300,00 kn za potrebe crkve. Župnik je uz blagoslovobitelji odvojio 1.000,00 kn od misa za potrebe crkve, a preostali iznos od 500,00 kn je namijenjen za mise za pok. Pavicu.
  • Sutra je blagdan bl. Alojzija Stepinca. Svete misa je u 17:00 sati.
  • U sakristiji se može kupiti knjiga VIKTOR- KARDINALOVA POBJEDA, autora Marlona Macanovića po cijeni od 150,00 kn.
ŽUPSKE OBAVIJESTI: Nedjelja, 9.2.2020. (Peta nedjelja kroz godinu)