Na prijedlog župnika don Tomislava Topčića, Mons. Marin Barišić, Nadbiskup metropolit splitsko-makarski, dana 7. studenoga 2019. imenovao je 13 župljana članovima Župnog pastoralnog vijeća (ŽPV) i 4 župljanina članovima Župnog ekonomskog vijeća (ŽEV), na mandat od pet (5) godina.

Danas, na blagdan svetog Stipana prvomučenika, nakon homilije, prigodom primanja službe novoimenovani članovi Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća župe Presv. Srca Isusova – Košute prisegnuli su pred Bogom, župnikom kao predsjednikom vijeća i župnom zajednicom da će svoju službu vjerno vršiti prema propisima Crkve i odredbama mjesnog župnika.

U svome budućem djelovanju, članovi ŽPV-a i ŽEV-a uzdaju se u zaštitu i zagovor blaženog Alojzija Stepinca, čiji kip odnedavno resi unutrašnjost crkve Presv. Srca Isusova.

Novoimenovani članovi Župnog pastoralnog i ekonomskog vijeća prisegnuli vjernosti