NEDJELJA, 24.11.2019. ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENA Svetkovina

Za pok. Mariju Odrljin skupljeno je 36 sv. Misa (1.800,00 kn). Rodbina pok. Marije je donirala za potrebe župne crkve 1.750,00 kn.

Raspored sv. misa od 2.1.2020. do 28.3.2020. biti će u 17:00 sati zbog zimskog vremena. Od 30.3.2020. do 30.6.2020. mise su u 18:00 sati.

U nedjelju je Prva nedjelja Došašća (1.12.) pa će naša djeca ispred crkve prodavati svoje radove po simboličnim cijenama, a cijeli prihod ide za kupnju kipa Bl. Alojzija Stepinca, koji je već naručen.

Čišćenje crkve je u subotu u 15:00 sati, a čiste sve obitelji iz prezimena Krnjača: Krnjača Ivica, Krnjača Vinko, Krnjača Hrvoje, Krnjača Marinko, Krnjača Bože, Krnjača Zdenko i Krnjača Mladen.

Zahvaljujem g. Anti Dodigu i njegovoj firmi Almont jer su nam postavili na balkonska vrata župnog ureda grilje donatorski.

Župnik don Tomislav Topčić

ŽUPSKE OBAVIJESTI