Tijekom zime se mijenja raspored župskog vjeronauka za 4., 5. i 6. razred osnovne škole i biti će SUBOTOM u 12:00 sati.

Raspored vjeronauka za 7. i 8. razred ostaje isti: SRIJEDOM u 18:30 sati.

Tijekom zime novi raspored vjeronauka za 4., 5. i 6. razred OŠ.