Kip zaštitnika naše župe, Presvetog Srca Isusova, obnovljen je i zasjao u novim, tradicionalnim bojama.

Restauraciju je izvela talijanska umjetnica Ana-Anastasia uz pripomoć don Petra Dukića starijeg, zahvaljujući upravi i samostanu sestara služavki maloga Isusa u Košutama, a ponajprije časnoj sestri Salutariji Đula.

Obnovljen kip Presv. Srca Isusova